El programa mSchools és una iniciativa de mEducation que impulsa Mobile World Capital Barcelona en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i GSMA i recentment ha estat reconeguda per l’UNESCO.

mSchools ajuda a alumnes i docents a integrar les tecnologies mòbils a l’aula, el qual permet obrir noves vies d’ensenyament i aprenentatge que milloren el rendiment i l’ocupabilitat.

Amb més de 25.000 alumnes matriculats en el curs 2018-2019, App Education va ser i és una assignatura optativa dirigida als alumnes de 3er i 4rt d’ESO, batxillerat i cicles formatius de centres educatius de Catalunya, que es centrin en el disseny i la informàtica, encara que es pot aplicar la mateixa pràctica com a suport en altres assignatures.

Els materials han estat elaborats en col·laboració amb el Departament d’Educació i són gratuïts i disponibles en format Moodle descarregable.

La metodologia proposada és de treball en equip i aprenentatge actiu, capacitant els alumnes en:

  • el pensament computacional.
  • la creativitat, resolució de problemes i emprenedoria.
  • la conscienciació social per a resoldre problemes reals.
  • l’esperit crític i gestió del temps.
  • les habilitats de presentació i comunicació en públic.

El projecte també facilita que durant el curs, els estudiants i els docents rebin l’orientació d’Experts del sector, que participen voluntàriament per a millorar els resultats de l’aprenentatge i oferir una visió real del sector.

Un projecte, 3 eixos

Mobile History Map

És una app de geolocalització que permet que els alumnes creïn projectes col·laboratius i desenvolupin itineraris i punts d’interès al voltant dels seus centres educatius o de Catalunya. Creant una Font d’informació única i personalitzada.

Promou l’ús de la tecnologia mòbil aplicada a l’àmbit de les humanitats.

Mobile Learning Awards

Premis concedits als projectes més innovadors de docents i escoles.

Students Awards Un certamen que reconeix i premia la tasca que realitzen els alumnes i docents al programa mSchools.

Seminari d’un dia dirigit a directors de centres escolars.

Promou un debat obert sobre el rol de la tecnologia mòbil en l’educació.

 

App Education

Proposta didàctica de l’assignatura d’informàtica a 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de disseny d’App’s i prototips.

Experts

Comunitat de professionals de la indústria que ofereixen el seu temps voluntàriament a docents i alumnes amb l’objectiu d’ajudar-los.

Els Experts acosten el món real a les aules, transferint coneixement i bones pràctiques.

Scratch Challenge

Curs modular que utilitza el llenguatge de programació lliure Scratch. Dirigit a alumnes de Cicle Mitjà i Superior de Primària i ESO.

Bootcamp           Campus d’aprenentatge dirigit als guanyadors dels Student Awards, en la modalitat d’App Education.

Toolbox

És un recull d’aplicacions educatives revisades i avaluades per docents que s’adrecen a escoles, professionals de l’educació i famílies.

Té la finalitat de facilitar l’accés i l’ús de continguts educatius

EduHack és un procés basat en la metodología Design Thinking de cocreació a gran escala que connecta, inspira i capacita a docents a identificar i dissenyar experiències innovadores per a l’aula.

mSTEAM

Es complementa amb el pla d’estudis STEAM.

Promou les vocacions cientificotecnològiques entre alumnes de primària i secundària transformant el mòbil en un laboratori de butxaca.

Aprenentatge multidisciplinari basat en projec

Conclusió

 

Cada dia és més normal veure alumnes estudiant davant d’un ordinador, utilitzant una plataforma educativa, com podria ser el Moodle, Google Classroom, buscadors com el Google, o aplicacions educatives com per exemple el Kahoot!.

El mòbil ha suposat un gran canvi en el dia a dia de les persones i cada vegada més joves tenen un mòbil. Amb aquesta proposta es busca aprofitar aquesta globalització dels dispositius mòbils cap a un camí pràctic en l’educació.

Alguns dels avantatges…

La metodologia de mobile learning ofereix un suport educatiu gràcies als mòbils i les tabletes que permeten accés immediat a diversitat de contingut. Diagrames, Articles, informació actual…

Complementat amb el projecte mSCHOOLS és transforma amb una metodologia molt completa d’ensenyament tant sigui orientat a assignatures optatives com a suport digital a l’aula. També significa un estalvi de paper, perfecte per aquelles escoles que volen reduir el seu consum per tal de arribar ser escola verda.

La interacció és d’un grau molt important ja que pot ajudar a la comunicació entre alumne-professor inclús amb les persones més tímides.

Per altra banda a les nostres aules cada dia tenim més diversitat cultural i per tant tenir un alumnat heterogeni exigeix una educació heterogènia. Cada un necessita una estratègia educativa diferent i amb el projecte mobile learning és possible.

De la mateixa manera que els alumnes necessiten cada vegada més una educació individualitzada segons les seves característiques i necessitats. Els alumnes amb T.I.C, T.E.A, o amb graus de discapacitats poden fer un molt bon ús, gràcies a la interacció directa a pantalla, un accés a contingut educatiu especial i la capacitat de poder enregistrar una evolució acadèmic de l’alumne.

Principals desavantatges i solucions.

L’ús desproporcionat del mòbil no és una pràctica saludable i menys amb edat primerenca sempre i quan no es faci un ús responsable. S’ha sap que hi han molts centres educatius que la seva normativa és restringir els dispositius i també hi han estudis que demostren que la prohibició genera diferents reaccions però la més predominant es la d’incomplir-la per un impuls de la curiositat/atracció. En l’adolescència és important negociar/donar alternatives i no prohibir per així poder aconseguir una relació alumne-docent més cordial i evitar problemes per l’ús no autoritzat dels dispositius mòbils a l’aula. Aquest projecte crea una atracció positiva a utilitzar el mòbil com eina de treball ajudant a desenvolupar una tolerància cap el mòbil i com a resultat una disminució de l’ús de aplicacions no educatives ( Xarxes Socials, jocs…).

 

 

 

Per poder desenvolupar-ho aconsellem la creació d’un horari d’ús dels dispositius mòbils paral·lel a l’horari educatiu. Per exemple si es decideix participar en el projecte més enfocat a les optatives. Els dispositius estarien guardats per el centre educatiu (en carros de carrega intel·ligents per garantir la vida de la bateria dels dispositius ) i només es podrien accedir a ells amb la clau del professor. Aquesta solució a la vegada ajuda al problema de l’alimentació energètica dels dispositius mòbils, ja que els dispositius hauran d’estar carregats per les hores d’ús que es realitzin amb el projecte.

Si el projecte segueix el seu camí apareix un problema d’emmagatzematge ja que l’ús diari del mòbil com eina educativa esdevindrà en guardar imatges, articles, documents, treballs i les aplicacions d’ eSCHOOL cada cop són més completes. Una solució és proporcionar una targeta de memòria d’aquesta manera també es podria fragmentar les dades personal de l’alumne de les dades educatives.